Kakskeelne raamat „Laigulised edulood“

Kakskeelne raamat „Laigulised edulood“ koondab üheksa ainulaadset ja huvitavat edulugu nüüdisaegse Eesti Kaitseväe ohvitseridest, tuues esile nende isikliku motivatsiooni meie riigi teenimisel, rahvusest või emakeelest sõltumata.

Eesti rahva kangelaslik sõjaajalugu on tihedalt läbi põimunud erinevate põlvkondade vaprate kaitseväelaste eeskujudest ja lugudest, mis õpetlike ajalooliste faktide taustal heidavad valgust Eesti ohvitserkonna kujunemisele ja arenemisele nii sõdadevahelisel ajal kui ka taasiseseisvumisele järgnenud perioodil.

On ilmselge, et täpselt nagu varem, teenivad praegugi Eesti Kaitseväes erinevatest rahvustest tegevväelased, keda ühendab absoluutne ustavus isamaale ja tingimatu soov teenida meie ühist kodumaad, sõbralik ja meeskondlik ühtsus, eesmärgipärasus, õigustunne ning kõrge võitlusmoraal.

Raamat „Laigulised edulood“ on eelkingitus Eesti Vabariigile 100. juubeli puhul 2018. a. Ajalugu ei tähenda üksnes mineviku tundmist, vaid see on ka alus tuleviku mõistmiseks eesmärgil tagada seeläbi oma lähedastele ja tulevastele põlvkondadele vabadus ja rahu.

Programmi SINU RIIGI KAITSE raames Kaitseministeeriumi toel ilmunud raamatu kaante vahele kogutud elulugude autor on Igor Kopõtin. Raamatus on näitlikustatud järgmiste tegevväelaste edulood: major Sergei Gusselnikov, major Deniss Metsavas, kapten Vladimir Kuznetsov, kapten Aleksandr Lupanov, leitnant Vladimir Kolotõgin, leitnant Anton Pratkunas, nooremleitnant Artjom Kotsuba, nooremleitnandid Kravtšukid ja Mereväe nooremleitnant Juri Lemešenko. Lisaks leidub raamatus põnevaid tõiku Eesti Kaitseväe ülesehitusest, relvastusest ja olulisematest arengutest nii ajaloolises kui ka tänapäevases perspektiivis.

Piiratud koguses on raamat müügil Rahva Raamatu raamatukauplustes üle Eesti.

ISBN 978-9949-38-534-8