Uuringud

Sinu Riigi Kaitse arvamusuuring 2017

Programm Sinu Riigi Kaitse viib läbi riigikaitseteemalist arvamusuuringut, mille eesmärgiks on välja selgitada vene emakeelega elanike üldteadlikkus, isiklikud hoiakud, arvamused ja seisukohad. Arvamusuuring viiakse läbi Tallinnas, Maardus ja Ida-Virus 2017. jaanuaris anonüümse kirjaliku venekeelse küsitluse vormis. Arvamusuuringu sihtrühmaks on kõik venekeelsed inimesed vanuses 15-34 eluaastat, ...

Avalik arvamus riigikaitsest kevad 2016

Kaitseministeeriumi tellimusel valmis riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuring, mille käigus küsitleti 1203 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Eesti julgeolekuolukorda tajuvad vastajad mõnevõrra positiivsemana kui maailmas tervikuna. Kui peamiste ohtudena maailma julgeolekule oli pikka aega esikohal Venemaa tegevus oma mõjuvõimu taastamiseks, siis seekordses küsitluses on Venemaast ...

Eesti kodanike hoiakud kaitseküsimustes 2015. a kevadel

2015. aasta märtsis viidi läbi riigikaitse teemaline avaliku arvamuse uuring, mille käigus küsitleti 1207 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba 37. küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, mis sai alguse 2000. aastal. Viis olulisimat Eesti kodanike hoiakut kaitseküsimustes 2015. a kevadel ...

Noorteküsitlus Tallinnas ja Ida-Virus 2014

Programmi SINU RIIGI KAITSE raames läbiviidud arvamusuuringu peamiseks eemärgiks oli saada usaldusväärset teavet Ida-Virumaa ja Tallinna venenoorte riigikaitsealase üldteadlikkuse ning kaitsetahte ja -valmiduse kohta. Arvamusuuringu põhifookuses olid kaitsetahet mõjutavat tegurit, mille olulisus tõusis teravalt esile 2014. aasta hiliskevadel, kui Euroopa julgeolekuolukord oli Ukraina konflikti tõttu ...

Eesti elanikud pooldavad kuulumist NATOsse ja liitlasvägede kohalolekut

Värske arvamusuuringu järgi pooldab 93 % eestlastest Eesti kuulumist NATOsse ja 88 % toetab liitlasvägede kohalolekut Eestis. Jätkuvalt kasvab Eesti elanikes veendumus, et NATO osutaks Eestit ähvardava ohu korral otsest sõjalist abi. Samuti toetavad Eesti elanikud jätkuvalt riigikaitse praegust ülesehitust, kus kutseline kaitsevägi on kombineeritud ...

Ülevaade venekeelse elanikkonna lõimumisest ning riigikaitse alaste arvamusuuringute tulemustest

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse poolt on valminud põhjalik analüüs, milles antakse ülevaade Eesti venekeelse elanikkonna lõimumisest ning riigikaitse alaste arvamusuuringute tulemustest. Lisaks järeldustele kohalike venelaste riigitunnetuse osas, saab sellest uuringust ka teada, mis on olulised erinevused eesti- ja venekeelsete vastajate hoiakutes riigikaitse kohta. Loe täpsemalt ...

Riigikaitseline arvamusuuring 2012

2012. aastal läbiviidud arvamusuuringu põhifookuses olid järgmised kaitsetahet mõjutavad tegurid: üldteadlikkus ja teemakohase info valdamine; isiklikud hoiakud, arvamused ja seisukohad; asjakohaste oskuste olemasolu ja valmidus nende kasutamiseks. Arvamusuuringu sihtrühmaks olid Ida-Viru maakonna vene keelt emakeelena rääkivad koolinoored. Valimisse kaasati 9.-11. klasside õpilased 17 Ida-Viru venekeelsest ...