2013-2014 programmi 3. lend

Sinu Riigi Kaitse programmi kolmandas lennus oli õpilasi Narva Kreenholmi Gümnaasiumist, Narva 6. koolist ja Narva Soldino Gümnaasiumist.