Sõjalis-sportlik õppelaager Kirnas

29.04.-1.05.2016. a Kirnas toimunud Sinu Riigi Kaitse sõjalis-sportliku õppelaagri juhtlauseks oli “Vähem sõnu – rohkem tegusid!” Nii nagu riigikaitses olema peabki! Suurimad tänud koostööpartneritele: MTÜ Juunior Kompanii, Kaitseliidu Jõgeva malev ja Kaitseressursside Amet.