Osalejad

Meie koolitusprogramm arendab Eesti venekeelsete noorte sotsiaalset aktiivsust Eesti ühiskonnale olulistes küsimustes ja selle otseseks sihtrühmaks on kõik riigikaitsehuvilised noored, kellele tutvustatakse Eesti riigikaitse põhifunktsioonide ja strateegiliste eesmärkidega seonduvaid teemasid, vahendatakse kõige värskemat ja adekvaatsemat infot Eesti julgeoleku siseriiklike ja välispoliitiliste prioriteetide kohta, tutvustatakse ajateenimise eeliseid, populariseeritakse võimalikku karjääri kaitseväeteenistuses ning soodustatakse kaasumist riigikaitse ja siseturvalisuse vabatahtlike võrgustikesse.


NIMEKIRJAD

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016