Programm

Programmi peaeesmärgiks on tõsta Eesti venekeelsete noorte teadlikkust riigikaitse ja -julgeoleku valdkonnast, äratades neis huvi Eesti riigikaitse ning kaitse- ja välispoliitika aktuaalsete teemade vastu.

SINU RIIGI KAITSE  panustab riigi jätkusuutlikkuse seisukohalt olulise valdkonna arendamisse, tugevdades laiapindse riigikaitse käsitlust ja aidates kaasa Eesti riigi kuvandi parendamisele vene noorte hulgas. Lisaks toetab programm kodanikuaktiivsuse kasvatamist ja suurendab seega Eesti ühiskonna sidusust.

avatus Objektiivsus asjakohusus VISIOON: eestivene noortel on kestvalt tugev riigitunnetus
MISSIOON: kujundame üheskoos noorkodanike väärtusi


MEIE SISUTEGEVUSED JA KOMPETENTSID

pic 1 arvamusuuringud, arendus- ja uurimistegevuste tulemused,
pidev olukorra seire ja analüütika
pic 2 infokampaaniad, meediamaterjalid, publikatsioonid,
fotod ja videod, veebiportaal, sotsiaalmeedia
pic 3 koolitused, ekskursioonid, töötoad, koolikonverentsid,
loomekonkursid, töövarjupäevad, kohalikud edulood
 pic 4 avalikud väitlused, kohtumised arvamusliidrite ja ekspertidega,
ametlik ja mitteametlik suhtlus siht- ja sidusrühmaga
 pic 5 noorte vabatahtlike kaasatus, mitmekesine koostööplatvorm ja
lai võrgustik, noorliidrite toetus, noorte eneseteostamise võimalused


MEIE PÕHIEESMÄRGID

1. soodustada Eesti riigiidentiteedi juurdumist eestivene noorte seas
2. suurendada psühholoogilist vastupidavust vaenulikule mõjutustegevusele
3. tugevdada riiklikku kerksust ja ühiskondlikku sidusust
4. vähendada nn kohaliku vene faktori mõju Eesti julgeolekus
5. edendada Euroopa Liidu ja NATO mõõdet eestivene noorteliikumises
6. kujundada Eestis uut tunnustamiskultuuri, tõstes esile erinevuste üleseid ühiseid väärtusi
7. väljamõeldiste, väärarvamuste ja ohtlike müütide väljaselgitamine ja purustamine
8. populariseerida Eesti kaitseväeteenistust kui ülihead võimalust lõimumiseks ja eneseteostamiseks

 MEIE PÕHISIHTRÜHM

  • eestivene noored vanuses 15-30+
  • fookusega Tallinnale ja Ida-Virumaale
  • ligikaudu 73 000 inimest


SEOSED OLULISTE DOKUMENTIDEGA

  • riigikaitse strateegia 2010
  • riigikaitse arengukava 2013-2022
  • siseturvalisuse arengukava 2015-2020
  • lõimumiskava „Lõimuv Eesti 2020”
  • noortevaldkonna arengukava 2014-2020
  • Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020
sihtryhm