Töövari

Koostöös meie partneritega korraldatavad töövarjupäevad on hea võimalus toetada SINU RIIGI KAITSE noorkadettide professionaalset arengut ning tutvustada neile põhjalikumalt Eesti julgeoleku, riigi- ja sisekaitse valdkonnaga seotud ametikohtade eripärasid.

Edward Timoska (Sillamäe Gümnaasium)