Meie ülesandeks on tõsta olukorrateadlikkuse kvaliteeti tegelike hübriidohtude vastaste meetmete tugevdamiseks. Keskuse tegevuste mitmekesisus aitab kaasa meie pikaajalise visiooni elluviimisele.

Teavitame Eesti venekeelseid kogukondi riigikaitsest ja julgeolekust, algatades ja korraldades avalikke üritusi, ekspertseminare, koolitusi ja arutelusid aktuaalsetel küsimustel.

Soodustame aktiivselt Eesti venelaste teadlikkuse tõstmist riigikaitse- ja julgeolekupoliitika ning NATO ja Euroopa Liidu tegevuste teemal.

Rahvusvahelise koostöö arendamise kaudu õpime ise ja koolitame teisi kolleege rakendama NATO liitlaste, ELi liikmesriikide ja teiste partnerriikide parimaid kogemusi strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas.

Viime läbi mitmesuguseid uuringuid, küsitlusi ja analüüse riigikaitse ja julgeoleku teemadel, sealhulgas meediamaastiku, infokeskkonna ja sotsiaalvõrgustike seire.

Meie tugev pühendumus on suunatud Eesti venelaste võimaluste avardamisele, inspireerides ja toetades neid ning juhtides ühiskondlikku tähelepanu arvukatele edulugudele ja karjäärivõimalusele Eesti riigikaitse- ja julgeolekusektoris.