Grigori Senkiv

Grigori Senkiv

Direktor grigori.senkiv@kaitsen.ee

Infojulgeoleku valdkonna avaliku elu tegelane, riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskuse kaasasutaja ja direktor. Grigori tegeleb rakenduslike haridus- ja teabeprojektidega, mille eesmärk on tõsta venekeelse elanikkonna teadlikkust Eesti julgeolekust ja riigikaitsest.

2011. aastal asus ta juhtima rahvahariduse programmi Sinu Riigi Kaitse, et levitada eestivene noorte seas teavet Eesti riigikaitse kohta. 2015. aastal sai temast rahvusvahelise koolitusplatvormi Resilience League kaasasutaja, mis tegeleb pädevuste arendamisega, et võidelda infojulgeoleku eest ning ühiskonna polariseerumise ja radikaliseerumise vastu. 2018. aastal käivitas ta teabeportaali „Стражи“ („Eesti kaitsjad“), mille põhiülesanne on kajastada vene keeles Eesti kaitseväe, Kaitseliidu ja sõjaliste liitlaste tegevust, samuti teavitada kõiki huvitatud kodanikke meie riigi julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, ajateenistusest, NATO alliansist, Euroopa Liidu rollist ja teistest seonduvatest teemadest.

Tunnustatud eksperdina on ta osalenud mitmetes analüütilistes uuringutes õppimaks tundma desinformatsiooni levikut Eesti, Balti riikide ja Ukraina sotsiaalvõrgustikes, analüüsinud Eesti venekeelsete elanike suhtumist riigikaitsesse, samuti uurinud Ukraina kogemusi tänapäevaste hübriidohtude vastu võitlemisel. Ajavahemikus 2015–2018 võttis Grigori osa NATO infooperatsioonide uurimisrühma tegevusest.