Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskus on avalikust huvist lähtuvate ekspertide algatus tugevdada Eesti riiklikku kerksust aktuaalsete rakendusuuringute, strateegilise kommunikatsiooni ja aktiivse kodanikuühiskonna koostöö abil.

Meie pikaajalises nägemuses on Eesti turvaline ühiskond, mis on informatiivselt haritud, psühholoogiliselt tugev, sotsiaalselt ühtne ja vastupidav igasugusele vaenulikule mõjutustegevusele. Meie põhiülesanne on parendada olukorrateadlikkuse kvaliteeti, et tõhusamalt võidelda päevakohaste hübriidohtudega.

2011. aastal kodanikualgatusena loodud riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskus (RJTK) on sõltumatu platvorm, mille eesmärgiks on suurendada Eesti elanike teadlikkust riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas toimuvast. Keskus arendab praktilist koostööd nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Lisaks riigikaitse ja julgeolekuga seotud teemadele keskendutakse valdkonnaülestele aladele nagu strateegiline kommunikatsioon, riiklik kerksus, sisejulgeoleku vabatahtlikud, hübriidohud, infooperatsioonide analüüs, vaenuliku mõjutustegevuse tuvastamine, sotsiaalne psühholoogia, memetika ja narratiivide kujundamine, meediapädevus ja muud seotud valdkonnad.

Meie ülesandeks on tõsta olukorrateadlikkuse kvaliteeti tegelike hübriidohtude vastaste meetmete tugevdamiseks. Keskuse tegevuste mitmekesisus aitab kaasa meie pikaajalise visiooni elluviimisele.

Teavitame Eesti venekeelseid kogukondi riigikaitsest ja julgeolekust, algatades ja korraldades avalikke üritusi, ekspertseminare, koolitusi ja arutelusid aktuaalsetel küsimustel.

... loe rohkem RJTK tegevusest

Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskus korraldab alates 2012. aastast eestivene noorte seas sõltumatut arv...

Uuring käsitleb Eestis elavate vene keelt kõnelevate noorte arvamusi ja hoiakuid ning selle raames k&u...

Viimasel ajal on palju arutletud selle üle, kuidas poliitilistest või ideoloogilistest eesmärkide...

KÕIK UURINGUD

Meie meeskond tugevdab oma pädevust tulemustele orienteeritud partnerlussuhete ja pikaajalise koostöö kaudu sihtrühma esindajate, ekspertide, kohalike omavalitsuste, valitsusasutuste ja välispartneritega. Koostöö põhineb praktiliste kogemuste vahetamisel kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Meie koostöö teiste riikide (Läti, Leedu, Poola, Ukraina, Soome, Rootsi, Tšehhi, Belgia, Kanada, Saksamaa, Prantsusmaa jne) ekspertidega loob alati lisaväärtust, mis väljendub praktilistes meetmetes : ühisüritused, koolitused, teavituskampaaniad, uurimisprojektid, trükised, muud publikatsioonid jne.

Aastatel 2015-2018 panustasid keskuse eksperdid NATO uurimisrühma tegevustesse (NATO STO SAS-117 Information Operations for Influence).

Meie pikaajalisteks koostööpartneriteks on Kaitseministeerium, Kaitsevägi, Kaitseliit, Sisekaitseakadeemia, Kaitseressursside Amet, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (ICDS), Friedrich Eberti fond ja paljud õppeasutused Ida-Virus.

Samuti teeme koostööd Eesti liitlasriikide esindustega: Ühendkuningriik, USA ja Saksamaa.