all ncdsa researches

Eestivene noorte maailmavaate põhijooned

10.04.2019

Uuring käsitleb Eestis elavate vene keelt kõnelevate noorte arvamusi ja hoiakuid ning selle raames küsiteti umbes 2800 Harjumaa ja Ida-Virumaa noormeest ja neidu vanuses 16‒20 aastat. Uuring hõlmas laia valikut teemasid: noorte väärtushinnangud ja mõjutajad, meediatarbimine, geopoliitika ja tänapäeva konfliktid ning riigikaitse ja sisejulgeolek. Peamine põhjus, miks uuring keskendus Eesti venekeelsetele noortele, on selle rühma suurem vastuvõtlikkus vaenuliku teabe mõjule ja nende võimalik ärakasutamine välise mõju avaldamiseks.

Analüüsi põhjal võib järeldada, et üldiselt ei ole Eesti venekeelsed noored piisavalt teadlikud julgeoleku‑ ja riigikaitsepoliitika peamistest seisukohtadest. Uuring näitas, et enamik Eestis elavaid vene keelt kõnelevaid noori näeb riigi julgeolekupilti killustatult, eristades kognitiivselt selliseid mõisteid nagu ajateenistus, võimalikud ohud, Eesti julgeolekutagatised, Kaitsevägi ja selle funktsioonid, liitlasväed ja NATO, tänapäeva konfliktid ning Venemaa geopoliitilised meetmed.

Dmitri Teperik, Grigori Senkiv

Täismahus arvamusuuring allalaadimiseks (pdf)

Loe lähemalt:

otsing teemaviidete abil

NATO EL julgeolek hoiakud sisejulgeolek eestivene ohud konfliktid meediatarbimine arvamusuuring riigikaitse valmisolek

rohkem sarnaseid artikleid