all ncdsa researches

Eestivene noorte profiil 2012–2019

15.09.2020

Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskus korraldab alates 2012. aastast eestivene noorte seas sõltumatut arvamusküsitlust. See uuring annab võimaluse hinnata muutusi mõnes peamises seisukohas 2012., 2014., 2017. ja 2019. aastal.

Analüüsis antakse põhjalik ülevaade Eestis elavate vene keelt kõnelevate noorte hoiakutest maailmavaate-, meedia-, geopoliitika-, julgeoleku- ja riigikaitseküsimustes ning tuuakse välja mõningad võrdlevad argumendid, mille eesmärk on püstitada uusi uurimisküsimusi ja aidata Eesti ühiskonnal paremini mõista eestivene noorte maailmavaadet.

 

Dmitri Teperik, Grigori Senkiv

Täismahus arvamusuuring allalaadimiseks (pdf)

Loe lähemalt:

 

otsing teemaviidete abil

analüüsis Grigori Senkiv Dmitri Teperik julgeolek hoiakud riigikaitse Eestis eestivene noored meedia maailmavadee geopoliitika Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskus sõltumatu arvamusküsitlus

rohkem sarnaseid artikleid