all ncdsa researches

Kuivõrd ulatuslik on Kremli propaganda YouTube'is?

07.02.2019

Viimasel ajal on palju arutletud selle üle, kuidas poliitilistest või ideoloogilistest eesmärkidest lähtuvalt manipuleeritakse sotsiaalmeedias avaliku arvamusega. Just hiljuti selgus, et sotsiaalmeedia võrgustikes tegutses aktiivselt hulk teemalisi lehekülgi, mille sisu lõi ja jagas grupp kremlimeelseid aktiviste, kes on pahatihti seotud ka selliste propagandistlike meediakanalitega nagu BaltNews, Sputnik ja Russia Today.

2018. a mais juhtisid Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskuse analüütikud avalikkuse tähelepanu koordineeritud vaenulikele infokampaaniatele, mis levivad Baltimaade venekeelses sotsiaalmeedias. Sellest täpsemalt saab lugeda psühholingvistilisest analüüsist „Virtuaalne vene maailm Balti riikides”.

Populaarsete sotsiaalmeedia võrgustike (st Facebook, VKontakte ja Odnoklassniki) analüüsi varju jäi teenimatult veel üks suur ja oluline meediakanal, mille kaudu levib samuti pahatahtlik väärinfo. See on YouTube. On tõestatud, et lühivideote visuaalne sisu meelitab nii vormi kui ka olemuse poolest rohkem vaatajaid, sest neil tekib videote vastu sügavam huvi kui lihtsalt postitusi lugedes.

Tuntud kommunikatsiooniekspert Raul Rebane kirjutas hiljuti Baltikumi-vastasest infokampaaniast, viidates sealjuures tõsiasjale, et venekeelses YouTube'is sisaldub suur hulk videomaterjale, mis levitavad julmalt valesid Balti riikide kohta ja kujundavad äärmiselt negatiivseid hoiakuid nende suhtes. Ekspert mainis ka 15 põhilist müüti, millele enamik taolisi videoid üles ehitud on. Tavaliselt varieerub nende vaatamiste arv mõnest tuhandest kuni nelja miljonini. Huvi pakuvad ka tähtsaimad meemid ehk põhiteesid, mida korratakse mainitud videotes: "Balti võmõraadid ~ Baltimaade väljasuremine", "Läti sprotid", "Eurotupik" jne.

Muuseas, üks asjaolu, et #ESTexitEU sai 2018. aasta detsembris kõige levinumaks teemaviiteks Eesti venekeelses Facebookis, tõestab eredalt, et teatud loosungid ilmuvad ja levivad sotsiaalmeedias kunstlikul moel.

Kuni 2018. aasta detsembrini oli see teemaviide Eesti venekeelses Facebookis praktiliselt olematu ja vaevalt märgatav, kuid see hakkas kiiresti levima tänu kooskõlastatud infotegevustele, mille taga oli hulgaliste libakontode võrgustik. Selle põhieesmärgiks oli mõjutada avalikku inforuumi ja seda haldasid teatud veebiprovokaatorid nii Venemaalt kui ka Eestist. Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskuse analüütikud täheldavad sarnaseid infooperatsioone ka teistel teemadel, näiteks NATO-vastaste hoiakute kujundamise ja levitamise puhul.

Ei ole enam saladus, et ideoloogilise sisuga videoid levitatakse YouTube’est edukalt ka ülalmainitud sotsiaalmeedia võrgustike kaudu. Analüütikud uurisid Eesti venekeelset avalikku infovoogu 2018. aasta kohta, mis sisaldas koondatult ligikaudu 414 000 Facebooki ja VKontakte kasutaja poolt loodud venekeelseid postitusi. Pärast avalike tekstiandmete töötlemist jõudsid analüütikud järeldusele, et viide YouTube’le oli mainitud sotsiaalmeedias vaieldamatult üks sagedamatest viidetest välistele veebilehtedele. Keskmiselt leidus see 13% kõigist postitustest. Huvitav asjaolu ilmneb ka siis, kui analüüsida ainult selliste avalike postituste ja kommentaaride kogumit, mille sisu on ühel või teisel viisil seotud poliitika, ideoloogia, ajaloo või teiste propagandas kasutatavate teemadega.

Avalike suurandmete analüüsi tulemusel selgus, et 2018. aastal loodi Eestis kokku umbes 115 000 poliitilis-ideoloogilist venekeelset postitust, millest umbes 67 000 oli VK-s ja 48 000 oli Facebook’is. Viiteid YouTube'i videotele oli keskeltläbi 23% VK ja 5% Facebook’i ideoloogilistest postitustest. See tähendab, et YouTube video oli praktiliselt igas neljandas avalikus VK postituses, mille autor oli Eestis registreeritud profiil ning mis käsitles poliitilis-ideoloogilisi teemasid. Viiteid YouTube’le sisaldas aga iga kahekümnes avalik ideoloogiline venekeelne postitus Facebook’is. Selle suhteliselt madala näitaja taga on ilmselt asjaolu, et olles Google'i (mis omab YouTube'i) konkurent, arendab Facebook oma videoteenust ja tihtipeale lihtsalt ei luba promoda enda platvormil YouTube videoid.

Nähtavasti kasutatakse YouTube'i videoid laialdaselt Eesti sotsiaalmeedia võrgustikes toimuvates avalikes venekeelsetes aruteludes. Analüütikud tundsid samuti huvi kõige populaarsemate videote vastu, mille sisu oli seotud poliitika, ideoloogia, ajaloo, propaganda ja muude sarnaste teemadega.

Selgus, et 2018. aasta lõpuks oli YouTube’s kokku umbes 15 030 000 huvipakkuvat venekeelset videot, millest 31% (~ 4 600 000) on temaatiliselt seotud Venemaa president Putiniga. Teisisõnu Putinit näitab ja mainib ühel või teisel viisil YouTube'is peaaegu iga kolmas venekeelne videoklipp poliitiliste, ideoloogiliste või ajalooliste videote hulgast. Samal ajal luuakse YouTube'is igakuiselt keskmiselt umbes 17 000 sarnase sisuga videot. Populaarseimal Putini-teemalisel videol on YouTube’i andmete järgi umbes 66 miljonit vaatamist. Teisel kohal on Nõukogude Liidu teema, mida kajastab 21% (~ 3 200 000) kõigist temaatilistest venekeelsetest YouTube'i videotest. Selleteemaliste materjalide juurdetootmine jõuab umbes 15 000 videoni kuus, ning kõige populaarsema video vaatamiste arv kerkib 43 miljonini. Eksperdid on ka varasemalt juhtinud tähelepanu Nõukogude Liidu temaatika intensiivsele reinkarnatsioonile, agressiivsele taaskasutusele ja selle massilisele kajastusele nii Balti riikide venekeelsetes sotsiaalmeedia võrgustikes kui ka kognitiivses ruumis. Analüüsitud venekeelsete videote seas on populaarsuselt kolmas teema Ukraina-vastasus (kokku umbes 8%, ~ 1 150 000), mille kohta toodetakse igakuiselt keskmiselt 11 500 uut videot.

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et propagandavideoid levitatakse ohtralt YouTube'i kaudu üle maailma. Enamik temaatilistest videotest kujundab läänevastaseid hoiakuid ja projitseerib venepärast maailmavaadet, mis ühtlasi toetab Kremli vaenuliku ja agressiivset välispoliitikat. Eesti venekeelse sotsiaalmeedia kasutajad viitavad avalikes sotsiaal-poliitilistes, ideoloogilistes või ajaloolistes aruteludes sageli ka temaatilistele YouTube'i videotele, võimendades sellega Kremli-meelse maailmavaade levitamist. Eksperdid on veendunud, et ideoloogiliste videote tõhususe hindamiseks on vaja sügavamalt analüüsida nende haardeulatust ja vaatajaskonna kaasumise määra.

Dmitri Teperik, Grigori Senkiv

otsing teemaviidete abil

Grigori Senkiv Dmitri Teperik Facebook #ESTexitEU Youtube VKontakte sotsiaalvõrgudб video mõjutustegevus VK OK desinformatsioon pehme jõud propaganda analüüs

rohkem sarnaseid artikleid