Pikaajaline visioon

Turvaline ja sidus Eesti ühiskond, mida iseloomustavad tugev säilenõtkus ja psühholoogiline toimepidevus.

Building exterior in Toronto, Canada

FOOKUS

Alates 2011. aastast on meie meeskond korraldanud koostöös mitmete kohalike ja rahvusvaheliste partneritega erinevaid koolitusprogramme ja teavitusprojekte, mille eesmärk on tugevdada ühiskondlikku vastupanuvõimet ja kogukondade toimepidevust parema olukorrateadlikkuse, analüütiliste rakendusuuringute ja strateegilise kommunikatsiooni abil.

Kaitsetahe

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Tsiviiljulgeolek ja kriisihaldus

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Väärinfo sisu ja leviku analüüs

Oskused ja teadmised vaenuliku mõjutustegevuse paljastamiseks ja tõkestamiseks

Info- ja meediapädevus

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Lõimumine: väärtused ja hoiakud

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Tulevikuväljakutsed

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Osalusdemokraatia ja kodanikualgatuste põhimõtted