Uuringud ja analüüsid

Rohepööre ja/või õiglane pööre? Ülevaade Ida-Viru maakonna väljakutsetest ja võimalustest

ISBN 978-9949-7355-8-7 (pdf)

Eestivene noorte profiil 2012-2019: enesemääratlus, meedia, julgeolek, riigikaitse ja geopoliitika

ISBN 978-9949-7355-4-9 (pdf)

Eestivene noorte maailmavaate põhijooned

ISBN 978-9949-7355-1-8 (pdf)

Virtual Russian world in the Baltics: psycholinguistic analysis of online behaviour and ideological content among Russian-speaking social media users in the Baltic states (inglise keeles)

ISBN978-9949-884-76-6 (pdf)

Uuring: Tallinna ja Ida-Viru eestivene noorte hoiakud riigikaitse suhtes (vene keeles)

ISBN 978-9949-38-286-6 (pdf)

Ida-Viru venekeelsete koolinoorte riigikaitseteemaline arvamusuuring: lühikokkuvõte

ISBN978-9949-33-192-5 (pdf)